Prevodilac ili sudski tumač za ruski jezik

Poseban carinski režim koji Srbija ima sa Ruskom Federacijom samo je jedan od razloga zašto svakodnevno postoji potreba za prevodima ili overenim prevodima sa ruskog na srpski, i obratno. Ruski jezik je zvaničan jezik u Rusiji, Belorusiji, Kazahstanu i Kirgistanu, no valja znati da ga najčešće govore i stanovnici bivših republika SSSR-a. Takva rasprostranjenost čini ga jednim od 6 zvaničnih jezika Ujedinjenih nacija.  Za klijente iz Srbije značajno je što srpske firme poslednje dve ili tri decenije intenzivno posluju na ruskom tržištu, posebno u oblasti građevine. Sa druge strane, ruske kompanije posluju u Srbiji, pretežno u sferi energetike i poljoprivrede. Nisu retki brakovi državljana Srbije i Rusije, migracija studenta i lečenja državljana Srbije u Rusiji.

Mnogo je faktora koji doprinose da raste obim posla prevodiocima i sudskim tumačima za ruski jezik. Našoj agenciji bezbrižno možete poveriti svaku vrstu prevoda sa srpskog na ruski jezik, kao i sa ruskog na srpski jezik jer su u našem timu prevodioci za sa više od dvadeset godina iskustva. Takođe, ako je u pitanju usmeno (konsekutivno i simultano) prevođenje sa ruskog jezika ili na ruski jezik, pošaljite na upit i budite sigurni da ćete dobiti najbolju ponudu.