sudski tumac za ceski

SUDSKI TUMAČ - PREVODILAC ZA ČEŠKI JEZIK
VIŠEG SUDA U BEOGRADU

Sudski tumač za češki jezik

Prevod svih dokumenata na češki i sa češkog

Za više informacija pozovite nas na telefon

069/100-65-15

Prijem dokumenata online, lično ili poštom
Mogućnost dostave prevoda Post Expressom i kurirskom službom 

Vrhunski prevodi dokumenata na češki jezik i tekstova sa overom sudskog tumača u kratkom roku po povoljnim cenama!

Sudski tumač prevodilac za češki jezik​

je danas jedan od najtraženijih sudskih tumača. Naš sudski prevodilac za češki obavlja profesionalno i u kratkom roku prevođenje dokumenta na češki za poslovne ili privatne svrhe.Naši sudski tumači/prevodioci za češki jezik su ovlašćeni sudski tumači od strane Viših sudova Srbije. Sudski tumač za češki jezik overava svojim pečatom i potpisom svaki prevedni dokument koji na taj način postaje zvanično priznati prevod.

Sudski tumač za češki prevodi sledeća dokumenta:

       Medicinsku dokumentaciju:

 • -Razne vrste lekarskih izveštaje

        Lična dokumenta:

 • Sve vrste izvoda iz matičnih knjiga
 • Punomoćja
 • Uverenja o neosuđivanosti iz SUPa ili suda
 • Potvrde o dvostrukom oporezivanju
 • Diplome, dodatke diploma, svedočanstva
 • Lične karte, pasoš
 • Vozačke dozvole
 • Dokumentaciju u vezi penzije

Sve vrste poslovnih  dokumenata:

 • Izvode iz APR-a
 • Ugovore
 • Punomoćja, statute, osnivačka akta
 • Finansijska dokumenta (bilans stanja, bilans uspeha, razne finansijske izveštaje)

Sve vrste sudskih dokumenata:

 • Sudske presude
 • Brakorazvodne parnice
 • Pozive na suđenja

I mnoga druga dokumenta i tekstove 

Usmeno prevođenje:

 • Kod notara
 • Kod matičara
 • U ambasadi
 • Na sastancima 

Overeni prevod dokumenata na češki i prevod dokumenata sa češkog na srpski izdajemo u dva istovetna primerka po ceni od jednog. Češki jezik  zauzima visoko mesto na listama primenjivih i atraktivnih jezika. Poslednjih nekoliko decenija desila se prava ekspanzija kurseva češkog jezika, što zbog migracija stanovništva, što zbog naših studenata koji sve češće biraju Češku kao zemlju za studiranje. Sa rastom veza Srbije i Češke, rasla je i potreba za prevodima sa srpskog na češki jezik i sa češkog na srpski jezik.

Prevodioci i sudski tumači za češki jezik koji čine naš tim na raspolaganju su Vam za sve vrste prevoda. Svi naši sudski tumači za češki jezik imaju preko 25 godina iskustva u prevodilaštvu.

Prevod sa overom na češki jezik i sa češkog na srpski jezik svih zvaničnih dokumenata ličnih i poslovnih, dokumenta za priznavanje diplome u Češkoj, dokumenta potrebna za češku radnu vizu, uverenja, potvrde o rezidentnosti i nerezidentnosti.

Prevodimo na češki jezik bez overe sudskog prevodioca tekstove za sajtove, brošure, reklamne materijale.

Korisni linkovi

Ambasada Republike Češke u Beogradu

sudski tumac za ceski
Češki - sudski prevodilac Novi
ceski prevodilac Novi Beograd