preloader
AB Globus Prevodi
AB Globus Prevodi

PREVODIMO SA I NA SLEDEĆE JEZIKE

  • Holandski jezik

  • Japanski jezik

  • Kineski jezik

  • Poljski jezik

  • Slovački jezik

  • Ukrajinski jezik

  • Hebrejski jezik

  • Albanski jezik

  • Turski jezik

Prevodilačka agencija Novi Beograd takodje vrši prevode sa engleskog na drugi strani jezik i obrnuto. Za sva dodatna pitanja kontaktirajte nas putem telefona, e-maila ili naše kontakt forme.

Kako bi prevod bio kvalitetan, potrebno je imati prevodioca specijalizovanog za datu oblast. U našem timu svaki prevod je profesionalno urađen zato što je preveden upravo od strane stručnog prevodioca za datu oblast. Prevodilačka agencija Novi Beograd, obezbedila je tim stručnih prevodilaca za sve jezike.

Najčešće sudski tumač prevodi i overava svojim pečatom: lična dokumenta (pasoš, ličnu kartu, izvod iz matične knjige rođenih, izvod iz matične knjige venčanih, izvod iz matične knjige umrlih), dokumenta potrebna za dobijanje vize za određenu zemlju, dokumenta potrebna za školovanje u inostranstvu, dokumenta potrebna za dobijanje državljanstva, potvrde o bračnom stanju, uverenja o slobodnom bračnom stanju, uverenja iz MUP-a, suda, rešenja o razvodu braka, ovlašćenja, finansijska dokumenta, izvod iz APR-a i mnoga druga.

Svaki prevod koji zahteva overu sudskog tumača se overava okruglim pečatom u donjem desnom uglu. U zavisnosti od svrhe za koju se prevod koristi, dokument prevoda se spaja sa originalnim dokumentom ili kopijom originalnog dokumenta.

Sudski tumači za određeni jezik su prevodioci ovlašćeni od strane nadležne institucije i razlikuju se od običnih prevodilaca po tome što imaju pečat sa svojim imenom, kojim overavaju dati prevod. „Prevodilac ima pečat okruglog oblika, prečnika 38 mm, koji sadrži ime i prezime, oznaku: „sudski prevodilac“, sa naznakom jezika za koji je postavljen i mesto prebivališta prevodioca.“ (preuzeto iz Pravilnika o stalnim sudskim tumačima).

Da bi prevod bio visokog kvaliteta, naš tim prevodilaca je detaljno posvećen svakom prevodu.

Sudski tumač Novi Beograd

Sudski tumač za engleski Novi Beograd

Testimonials

Komentari naših klijenata

Naši klijenti

AB Globus Prevodi - Radno vreme

Radnim danima od 9 do 19h.
Vikendom po dogovoru.

Call Now ButtonPozovite: 069 100 6515