preloader
AB Globus Prevodi

Sudski tumač Novi Beograd

Sudski tumači Novi Beograd naše prevodilačke agencije su diplomirani filolozi  sa višegodišnjim iskustvom u prevođenju. Imamo tim sudskih tumača za prevođenje iz svih oblasti na više od 30 stranih jezika. Takodje imamo i stručan tim saradnika za svaku oblast koju prevodimo.   

Kako se postiže vrhunski kvalitet prevoda?

Kako bi prevod bio kvalitetan, potrebno je imati prevodioca specijalizovanog za datu oblast. U našem timu svaki prevod je  profesionalno urađen zato što je preveden upravo od strane stručnog prevodioca za datu oblast. Sudski tumač Novi Beograd profesionalno pristupa svakom Vašem zahtevu.

Kada se prevod radi od strane sudskog tumača?

Citat preuzet sa sajta Ministarstva spoljnih poslova, u vezi sa  overom dokumenata od strane sudskog tumača glasi:

„Da bi javna isprava jedne države mogla biti upotrebljena u drugoj državi, u kojoj se koristi jezik, različit od jezika na kom je isprava izdata, potrebno je da bude prevedena na jezik države u kojoj će biti upotrebljena. Prevod može biti sačinjen u državi iz koje potiče isprava, ili u državi u kojoj će biti upotrebljena. Prevod isprave je prateća isprava i važi samo uz izvornu ispravu”.

Najčešće sudski tumač prevodi i overava svojim pečatom:  lična dokumenta (pasoš, ličnu kartu, izvod iz matične knjige rođenih, izvod iz matične knjige venčanih, izvod iz matične knjige umrlih), dokumenta potrebna za dobijanje vize za određenu zemlju, dokumenta potrebna za školovanje u inostranstvu, dokumenta potrebna za dobijanje državljanstva, potvrde o bračnom stanju, uverenja o slobodnom bračnom stanju, uverenja iz MUP-a, suda, rešenja o razvodu braka, ovlašćenja, finansijska dokumenta, izvod iz APR-a i mnoga druga.

Svaki prevod koji zahteva overu sudskog tumača se overava okruglim pečatom u donjem desnom uglu. U zavisnosti od svrhe za koju se prevod koristi, dokument prevoda se spaja  sa originalnim dokumentom ili kopijom originalnog dokumenta.

Sudski tumači za određeni jezik su  prevodioci ovlašćeni od strane nadležne institucije i razlikuju se od običnih prevodilaca po tome što imaju pečat sa svojim imenom,  kojim overavaju dati prevod. „Prevodilac ima pečat okruglog oblika, prečnika 38 mm, koji sadrži ime i prezime, oznaku: „sudski prevodilac“, sa naznakom jezika za koji je postavljen i mesto prebivališta prevodioca.“ (preuzeto iz Pravilnika o stalnim sudskim tumačima)

Sudski tumač time garantuje da je izdati overeni prevod dokumenta istovetan sa originalom koji je primio/la.

Biti sudski tumač i prevodilac je veoma ozbiljan, složen i zahtevan posao koji često zahteva i dosta istraživačkog rada. Stručan prevod, koji je verodostojan i uobličen, istovremeno  izaziva poštovanje kako klijenta, tako i prevodioca i najbolja je nagrada za uloženi trud i posvećenost.

Da bi prevod bio visokog kvaliteta, naš tim prevodilaca je detaljno posvećen svakom prevodu. Sudski tumači Novi Beograd  (lokacija) stoje Vam na raspolaganju za sva Vaša pitanja.

Da li Vam je potreban apostil pečat ili ne?

Preporučujemo da kontaktirate Medjunarodnu pravnu pomoć Višeg suda u Beogradu, kliknite na link ispod

Medjunarodna pravna pomoć

Sudski tumač, ovlašćeni prevodilac

Prevešće dokument u vrlo kratkom vremenskom roku. Pre nego što nas pozovete za prevod proverite sa službama gde predajete prevod da li treba da se poveže sa originalom ili sa kopijom i da li kopija mora biti overena kod notara. Takođe proverite da li je potrebno da vaš dokument treba da sadrži Apostil pečat. 

Testimonials

Komentari naših klijenata

Naši klijenti

Call Now ButtonPozovite: 069 100 6515