AB Globus Prevodi

PREVOD SVIH VRSTA DOKUMENATA I TEKSTOVA SA ILI BEZ OVERE SUDSKOG TUMAČA SA VIŠE OD 20 SVETSKIH JEZIKA

O nama

Mi smo tim sudskih tumača i stručnih prevodilaca sa dugogodišnjim iskustvom. Naš tim čine diplomirani filolozi, koji su sudski tumači više od 20 godina. Osim prevodjenja ličnih dokumenata pružamo usluge prevodjenja iz različitih oblasti: gradjevinarstvo, pravo, finansije, ekonomija, tenderska dokumentacija, mašinstvo, elektrotehnika, turizam i ugostiteljstvo i mnogih drugih.

Nalazimo se na Novom Beogradu, kod tržnog centra Piramida, u ulici Jurija Gagarina 167 (Blok 45)

Zašto baš mi?

 • STRUČAN I ISKUSAN TIM
 • NAJPOVOLJNIJE CENE
 • KRATKI ROKOVI
 • VRHUNSKI KVALITET PREVODA
 • BESPLATNA PROCENA

KONTAKTIRAJTE NAS

Telefon: +381691006515

e-mail: info@globusprevodi.com

 

JEZICI SA KOJIH I NA KOJE PREVODIMO

Prevodimo sa više od 20 svetskih jezika.Ukoliko Vam je potreban sudski tumač ili prevodilac za:
 • engleski
 • nemački
 • slovenački
 • rumunski
 • kineski
 • francuski
 • italijanski
ili za neki drugi jezik pozovite nas i Vaš prevod će biti uradjen na najkvalitetniji način.
Takodje vršimo prevode sa engleskog na drugi strani jezik i obrnuto.

Overjeni prevodi sodnega tolmača iz slovenskega jezika v srbski jezik
Serbisch-Deutsch Übersetzung
Traduceri autorizate din limba română în sârbă și invers
Переводы с русского на сербский и с сербского на русский язык с / без нотариального заверения
中文
法庭译员翻译

VRSTE USLUGA

PISANI PREVODI

PREVODI SA OVEROM SUDSKOG TUMAČA

LIČNA DOKUMENTA

Izvodi iz matičnih knjiga (rođenih, venčanih, umrlih), pasoši, lične karte, potvrde o nekažnjavanju iz suda i policije, izvodi iz registra, izjave, potvrde o nerezidentnosti, diplome, svedočanstva, prepis ocena, boravišne I radne dozvole, zahtevi za izdavanje viza, planovi i programi fakulteta, uverenja, vozačke i saobraćajne dozvole, potvrde, rešenja, potvrde o stanju računa u banci, ovlašćenja i ostala dokumentacija

SUDSKA I PRAVNA DOKUMENTA

Tužbe, odgovori na tužbe,  izvodi iz APR-a, ugovori, presude, rešenja, odluke, izjave, molbe,  zamolnice, zapisnici, svedočenja, propisi i zakoni,  izveštaji sudskih veštaka, ovlašćenja ,fakture, punomoćja, međunarodne dozvole  i ostala dokumentacija

Prevod izdajemo u dva primerka.

APOSTILLE PEČAT – VAŽNA PREPORUKA 

S obzirom na to da svaka zemlja ima svoje zahteve po pitanju overe i načina povezivanja dokumenata, savetujemo Vam da se raspitate pre donošenja dokumenata na prevod da li zemlja gde podnosite dokumenta zahteva overu autentičnosti dokumenata I, ukoliko zahteva, koju vrstu overe traži: Apostille pečat (za zemlje potpisnice Haške konvencije) ili punu legalizaciju (zemlje koje nisu potpisnice Haške konvencije – većina arapskih zemalja, Kanada itd.). Takođe, proverite da li je uz prevod potrebno uvezati original ili kopiju. Informacije o ovome možete dobiti od Odeljenja za međunarodnu pravnu pomoć, 011/655-37-24 (radnim danima od 7.30 do 15.30h).

Apostille (HAŠKI PEČAT) se izdaje u Prvom osnovnom sudu, Bul. Nikole Tesle 42a.
Puna legalizacija je overa dokumenata od strane sudskog prevodioca, zatim overa Osnovnog suda, Ministarstva pravde i Ministarstva spoljnih poslova i na kraju ambasade dotične zemlje.

PREVODI BEZ OVERE SUDSKOG TUMAČA

Prevod web stranica, reklamnog materijala, brošura i ostalih vrsta tekstova.

USMENI PREVODI

Pružamo  usluge konsekutivnog prevođenja

 •         kod notara prilikom overe raznih dokumenata
 •         kod matičara i na venčanjima
 •         na poslovnim  sastancima
 •         na sajmovima
 •         na prezentacijama

Pružamo usluge simultanog prevođenja.Za simultano prevođenje angažuju se dva prevodioca koja rade u paru i smenjuju se određeni vremenski rok.

CENE ROKOVI DOSTAVA

CENE PREVODA

Cene pisanih prevoda se obračunavaju na osnovu broja prevodilačkih stranica prevedenog teksta.

Jednu standardnu prevodilačku stranicu čini 1800 slovnih znakova sa razmacima.

Cena se formira u zavisnosti:

 • sa kog na koji jezik se prevodi
 • od vrste i težine teksta
 • od vremenskih rokova
 • broja strana prevedenog teksta
 • kombinacije jezika

POPUSTI

Dajemo  popust  za veći broj strana prevedenog teksta. Prevedeni tekst može imati više ili manje fizičkih strana od izvornog teksta. Kontaktirajte nas za više informacija.

ROKOVI ZA IZRADU PREVODA

Naš tim će uraditi prevod u najskorijem mogućem roku. Pošaljite nam material za prevođenje putem e-maila i mi ćemo vam u najskorijem roku dati odgovor kada vaš prevod može biti završen, kao i cenu naše usluge.

Poštovanje roka i kvalitetno pružena usluga je osnov dugoročne saradnje i poverenja.

DOSTAVA DOKUMENATA ZA PREVOD

 • lično – nalazimo se u blizini Tržnog centra Piramida na Novom Beogradu u bloku 45 (Jurija Gagarina 167)
 • poštom
 • na e-mail  info@globusprevodi.com

U e-mailu je obavezno navesti sledeće:
-ime, prezime i kontakt telefon
-na koji jezik treba prevesti dati dokument
-da li se prevod radi uz overu sudskog tumača
-željeni rok završetka

PREUZIMANJE  PREVEDENIH DOKUMENATA

 • dostava na bilo koju lokaciju u Beogradu za iznos viši od 4.000,dinara, a van Beograda šaljemo poštom u dogovoru sa klijentima
 • lično preuzimanje