Sudski tumač za rumunski jezik

Sudski tumač za rumunski jezik Novi Beograd prevodi profesionalno sve vrste dokumenata sa overom ili bez overe u najkraćem mogućem roku. Sudski tumač ili sudski prevodilac za rumunski jezik ima višegodišnje iskustvo i postavljen je od strane Ministarstva pravde, a pripada Višem sudu u Beogradu. Sudski tumač za rumunski jezik ili prevodilac za rumunski jezik prevodi sa rumunskog na srpski jezik i sa srpskog na rumunski jezik lična, poslovna i sudska dokumenta. Takođe sudski prevodilac za rumunski jezik izlazi i kod notara i prisutan je i kod matičara i na venčanju ukoliko se to od njega zahteva. Prevođenje na rumunski jezik obavlja isključivo sudski tumač prevodilac za rumunski jezik iz Beograda koji poseduje rešenje od Ministarstva pravde. Ukoliko planirate vencanje sa rumunskim državljaninom kontaktirajte nas radi prevoda neophodne dokumentacije. 

Sudski prevodilac za rumunski jezik prevodi brzo i stručno sledeću dokumentaciju:

Lična dokumenta:

-Sve vrste izvoda iz matičnih knjiga

-Uverenja o neosuđivanosti iz SUPa ili suda

-Diplome, dodatke diploma, svedočanstva

-Lične karte, pasoš

-Vozačke dozvole

-Dokumentacija u vezi penzije

Sve vrste poslovnih dokumenata:

-Izvode iz APR-a, ugovore, punomoćja

Sve vrste sudskih dokumenata:

-Sudske presude

-Pozive za suđenja

I mnoga druga dokumenta i tekstove

Konsekutivno ili simultano prevođenje sudskog prevodioca za rumunski jezik

Budući da postoji razvijena ekonomija između Republike Srbije i Rumunije sudski prevodilac za rumunski jezik obavlja i konsekutivno ili simultano prevođenje za vreme poslovnih sastanaka.

Izlazak sudskog tumača za rumunski jezik na teren podrazumeva

-izlazak kod notara prilikom overe potpisa ili bilo koje druge radnje

-izlazak kod matičara

-prisustvo na venčanju

Naš princip poslovanja:

-Profesionalno pružena usluga

-Prevod visokog kvaliteta urađen u najkraćem mogućem roku

-Stroga poverljivost na koju smo se obavezali i davanjem zakletve za sudske tumače pred sudom

Rumunija je visoko razvijena zemlja članica Evropske Unije, a rumunski jezik postaje sve više tražen.

Naš sudski tumač može da odgovori na sve vaše zahteve u veoma kratkom roku.

Dostava dokumenata kao i slanje prevoda može biti elektronski putem emaila, vibera ili whatsup-a kao i kod sudskog tumača za rumunski na Novom Beogradu.

Pre dolaska pozovite nas telefonom na broj 069/100-65-15.

Prevod izdajemo u dva istovetna primerka po ceni jednog primerka.

Korisni linkovi

Ambasada Rumunije u Beogradu

Sudski tumac za rumunski Novi Beograd
Call Now Button